Međunarodni roaming

Roaming je usluga koju koristite kada ste izvan Poljske.
Usluga rominga omogućena je prema zadanim postavkama na brojevima naših klijenata.

A

VAŽNO:

• Prilikom prelaska granice, telefon će automatski odabrati mrežu (ovo je standardna telefonska funkcija i zadržavaju se tvorničke postavke). Tada ćete primiti SMS s osnovnim informacijama o roamingu (troškovi u određenoj zemlji) i trenutnim roaming promocijama.

• Ako se telefon ne poveže automatski s mrežom, bilo bi korisno uključiti i isključiti način rada u zrakoplovu ili ručno odabrati stranog operatora u postavkama telefona (jedan od dostupnih na danom mjestu).

• Pri pozivima i slanju SMS-a iz inozemstva obavezno navedite pozivni broj države koju zovete. Kada zovete Poljsku, prvo birajte pozivni broj +48 ili 0048, a zatim određeni broj.

A

Međunarodna služba

Međunarodne usluge su usluge koje vam omogućuju upućivanje poziva, SMS-ova, MMS-ova iz Poljske na strane brojeve.
Međunarodni pozivi omogućeni su prema zadanim postavkama na brojevima naših klijenata.

A

Roaming u pograničnom području

Ako živite ili se nalazite u pograničnom području, telefon se može povezati s inozemnom mrežom.

To može rezultirati dodatnim troškovima roaminga. To je zato što se uređaj automatski prijavljuje na operatora s najjačim signalom u određenom području i tehnički nije moguće da signal ne pređe državne granice.

A

Trenutni cjenik roaming usluga možete pronaći ovdje