pngegg (1).png

Dijagnostika z
Procjena - 0 PLN

Izvornik

Servisni dijelovi

pngegg (47).png

Potpuno servisno jamstvo

A

A

A

  • Razmjena Prikazuje

A

  • LCD regeneracija

A

  • Zamjena priključka za punjenje

A

  • Instalacija softvera

A

  • Uklanjanje brave Apple   iCloud

A

  • Uklanjanje Sim-Locka

A

  • Uklanjanje brave G o g r a FRP

A

  • G o o g l e na Huawei & Xiaomi

A

  • Nakon čišćenja od poplave

A

Usluga mobilnih uređaja

diy-repair-fix-your-broken-smartphone-li

Kliknite odabranu marku da biste vidjeli cjenik odabrane usluge

pngegg.png
pngegg.png
pngegg (29).png
pngegg (55).png
pngegg (25).png
pngegg (3).png
pngegg (7).png
pngegg (4).png
pngegg (56).png
pngegg (53).png
pngegg.png

Usluge G o g l e  

na Huaweiju

pngegg.png

Mogućnost smanjenja troškova korištenjem zamjena

pngegg (44).png

Visoka kvaliteta usluge i komponenata